regulamin

REGULAMIN SKEPU INTERNETOWEGO A158

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego nastronie http://www.a158.pl (Sklep) zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 1. Właścicielem strony http://www.a158.pl oraz znajdującego się tam sklepu internetowego jest Agnieszka Gębska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małe Studio Agnieszka Gębska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 13/15 lokal użytkowy 8 wpisaną do CEIDIG, NIP - 6652751327, REGON - 361404700.
 2. Wszystkie ceny znajdujące się w Sklepie są cenami w Złotych Polskich oraz Euro i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz organizowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 4. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów („Klient”).

ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie umowy z Klientem następuje w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych po dniu złożenia zamówienia. Punkt ten nie dotyczy towarów o przedłużonym czasie dostawy oraz dostępnych “na zamówienie”. W przypadku towarów dostępnych “na zamówienie” czas dostawy ustalany jest indywidualnie.
 4. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.
 5. Płatności za zakupione towary można dokonać:
  1. - Przelewem na rachunek bankowy Sklepu:  mBank 57 1140 2004 0000 3402 7547 5843
  2. - Przelewem elektronicznym za pośrednictwem Przelewy24.pl lub PayPal.
  3. - Gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej (za pobraniem)
 6. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób dostawy.
 7. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta i doliczane są do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia, oraz miejsca dostawy.
 8. Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach w dostawie, a Klient może swoje zamówienie podtrzymać, bądź je anulować. O swojej decyzji Klient powinien poinformować Sklep w przeciągu 3 dni od otrzymania informacji o opóźnieniu.
 9. Sklep ma prawo anulować zamówienie po 7 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez klienta, jeśli na koncie sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub przelewem)
 10. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest oryginalny paragon lub faktura VAT.

ZWROT (odstąpienie od umowy) I WYMIANA TOWARU

 1. Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo to przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w Art. 10 Ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o decyzji odstąpienia, w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej info@a158.pl
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny tutaj), ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Zwracany towar musi spełniać kolejne warunki: nie był używany, nie został zniszczony, jest kompletny, posiada oryginalne metki.
 5. Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu oraz informacją o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze, do siedziby firmy (ul. Szamarzewskiego 13/15 LU 8; 60-514 Poznań)
 6. Koszt wysyłki za zwracany towar pokrywa w całości Klient.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych “za pobraniem”.
 8. Zwrot należnej kwoty nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 9. Klient w porozumieniu ze Sklepem może w terminie 14 dni, od otrzymania towaru, wymienić go na inny. W takim przypadku powinien skontaktować się ze Sklepem, a następnie wypełnić formularz wymiany.
 10. W przypadku wymiany towaru, uiszczona przez Klienta kwota zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru. Ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sklep.

REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar pozbawiony wad.
 2. Jeżeli klient otrzyma uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem towar, powinien odesłać go, wraz z notatką dotyczącą reklamacji na adres A158, ul. Szamarzewskiego 13/15 LU 8; 60-514 Poznań.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatruje się w przeciągu 14 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia. Zwrot należnej kwoty nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Klient poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia traktowane jest jako równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.